KUNSTNERMØTE9 KUNSTNERE FRA AGDER MØTER TANGEN-SAMLINGEN

Sørlandets Kunstmuseum skal bli til Kunstsilo, Kristiansands nye kunstmuseum
Bilde av plakaten til Kunstnermøte med navnene til de 9 kunstnerne: Frank Brunner, Espen Dietrichson, Elin Igland, Sigve Knutson, Christina Leithe H. Mathilde Helene Pettersen, Signe Solberg, Marthe Elise Stramrud, Laura B. Vallenes
[object Object]
[object Object]

I påvente av ferdigstillelsen av Kristiansands nye museum KUNSTSILO og mottak av Nicolai Tangens kunstsamling, har Sørlandets Kunstmuseum invitert ni kunstnere med tilhørighet i Agder til å gjøre et dypdykk i Tangen-samlingen.

Kunstnerne har fått mulighet til å bli bedre kjent med samlingen, som vil bli en viktig del av det nye museet. .

De ni kunstnerne som er invitert er ikke et tilfeldig utvalg, men representerer bredden i hva kunstnere fra vår region arbeider med.

Dette både i forhold til bruk av materialer, ulike teknikker og kunstneriske uttrykk.

En liknende spennvidde finner vi også i Tangen-samlingen, noe som danner et spennende utgangspunkt for dialog mellom kunstnere tilhørende forskjellige generasjoner.

Frank Brunner

Frank Brunner

BIO: Født 1971 i Kristiansand. Bor og arbeider i Oslo og Kristiansand.

Utdannet ved Statens Kunstakademi, Oslo (1993-98), Ilja Repin Statsakademi, St. Petersburg, RU (1995-96) og ved Yale University, New Haven, US (1998-2000).
Bodde flere år i bydelen Brooklyn i New York. Brunner har stilt ut ved blant annet tidligere Stenersenmuseet og Galleri Haaken i Oslo, og ved Haugar Vestfold Kunstmuseum i Tønsberg. Frank Brunner er representert av Galleri Haaken.

Brunner jobber med maleri og grafikk. Hans arbeider tar for seg mellommenneskelige forhold og stemninger, skildringer av miljøer og møter mellom mennesker og omgivelser. Under utdannelsen i Norge og Russland var utgangspunktet det klassisk figurative og menneskefiguren, men etter hvert ble fremstilling av natur og omgivelser viktigere. I dag er begge disse elementene til stede i arbeidene hans. Brunner arbeider med serier der han utforsker ulike motiver, eller tema, over tid.

Til Kunstnermøte har Brunner valgt arbeider av tre kunstnere.Han trekker frem den svenske maleren Ola Billgren som en suveren utøver innen sitt felt, og en som har betydd mye for hans eget kunstnerskap. Cecilia Edefalk representerer en annen mulighet for fortolkning innenfor maleriet, som også finner samklang med Brunners verk. Pentti Sammallhati er et forholdsvis nytt bekjentskap, men hans uttrykk minner Brunner om den finske kortfilmen Reisen han så som ung. En film som gjorde sterkt inntrykk på ham. Filmens skildring av noe grunnleggende eksistensielt finner han igjen i Sammallahtis fotografier.


BRUNNERS VALG FRA TANGEN-SAMLINGEN:

Ola Billgren (1940-2001).

20 verk i Tangen-samlingen.

Ola Billgren, Cityscape, Hamburg, 1988.

Ola Billgren, Cityscape, Hamburg, 1988.

Født i København, DK, men var virksom i Sverige. Han var autodidakt (selvlært), men ble undervist av sine foreldre som begge var kunstnere. Billgren var maler, tegner og grafiker, og arbeidet med collage, foto, film og scenografi. Han hadde en rekke separatutstillinger på bl.a. Moderna Museet, Stockholm og Göteborgs Konstmuseum, begge SE. Arbeidene hans er representert i samlingene til bl.a. Musée National d'Art Moderne, Paris, FR, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo og Moderna Museet.

Cecilia Edefalk

1 verk i Tangen-samlingen.

Født 1954 i Norrköping, SE. Bor og arbeider i Stockholm. Utdannet ved Konstfack. University of Arts, Crafts and Design (1973-77), Birkagårdens Folkhögskola (1980–82) og Den Kungliga Konsthögskolan (1982-87), alle i Stockholm. Edefalk har hatt separatutstillinger ved bl.a. Bern Kunsthalle, DE og Moderna Museet, Stockholm, SE. Hennes verk er representert i samlingene til bl.a. Museum fur Moderne Kunst, Frankfurt, DE og Göteborgs Konstmuseum, SE.

Pentti Sammallahti

61 verk i Tangen-samlingen.

Født 1950 i Helsinki, FI. Bor og arbeider i Helsinki. Sammallahti begynte å fotografere i en alder av 11 år, inspirert av bestemoren som var en svenskfødt avisfotograf. Han underviste ved School of Arts, Design and Architecture i Helsinki i 17 år, og ble utnevnt til æresdoktor samme sted i 2001. Sammallahti har hatt separatutstillinger ved bl.a. Box Galerie, Brussel, BE og Nailya Alexander Gallery, New York, US. Hans verk er representert i samlingene til bl.a. Victoria & Albert Museum, London, GB, Stedelijk Museum, Amsterdam, NL og Moderna Museet, Stockholm, SE.

New York, 2007

New York, 2007

A poster of Thurston. World's famous magician and wonder show of the earth

Foto fra St.Petersburg i 1995, hvor Brunner studerte anatomi på Ilya Repin akademi.

Foto fra St.Petersburg i 1995, hvor Brunner studerte anatomi på Ilya Repin akademi.

An illustrated poster of Thurston levitating an Egyptian princess

Fra Brunners atelier i Red Hook, New York, 2007.

Fra Brunners atelier i Red Hook, New York, 2007.

Lager dyptrykk hos Ole Larsen /Ateljee Larsen i Helsingborg, 2016

Lager dyptrykk hos Ole Larsen /Ateljee Larsen i Helsingborg, 2016

Espen Dietrichson

ESPEN DIETRICHSON

BIO: Født 1976 i Stavanger, men oppvokst i Arendal. Bor og arbeider i Oslo.
Utdannet ved Oslo Tegne- og Maleskole (1998-2000) og Kunstakademiet i Oslo (2000-04).

Fra innspurten til utstillingen «Seven Years Later» på Bomuldsfabriken. Foto: Harald Solberg

Fra innspurten til utstillingen «Seven Years Later» på Bomuldsfabriken. Foto: Harald Solberg

Dietrichson har stilt ut ved bl.a. Haugar Vestfold kunstmuseum, Tønsberg, Galleri Haaken, Oslo og Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal. Han har arbeidet med utsmykningen av Nye Våler Kirke i Oslo og Østre Porsgrunn kirke. For tiden aktuell med et nytt monument over krigsseilerne til Moss by.

Espen Dietrichson arbeider med flere ulike medier, blant annet tegning, trykk, maleri og skulptur. Arbeidene hans tar ofte utgangspunkt i form, eller det skulpturelle, som et viktig premiss for verket. Han begynte tidlig å interessere seg for arkitektur, og opplevelsen av bygninger som monumentale skulpturer i byrommet. I Dietrichsons kunstnerskap har det skulpturelle billedrommet, både i skulptur og bilde, vært en gjennomgående interesse og et tema for utforskning.

Til Kunstnermøte har Dietrichson valgt arbeider fra Tangen-samlingen som går i direkte dialog med hans egne verk. Hos de danske kunstnerne Ib Geertsen, Preben Hornung og Rickhard Strange Mortensen finner han en form for skulpturell romlighet som på en interessant måte spiller opp mot hans egne arbeider. Valget understreker på samme tid at de nordiske modernistenes fargebruk og komposisjonsprinsipper inngår i en lang kunsthistorisk tradisjon, som også kan sies å ha stor aktualitet for dagens samtidskunstnere.

Montering av utstillingen «Seven Years Later» på Bomuldsfabriken 2014. Foto: Harald Solberg

Montering av utstillingen «Seven Years Later» på Bomuldsfabriken 2014. Foto: Harald Solberg


DIETRICHSONS VALG FRA TANGEN-SAMLINGEN

Ib Geertsen (1919-2009).

Ib Giertsen. Grønne former, 1957

Ib Giertsen. Grønne former, 1957

11 verk i Tangen-samlingen.
Født i København, DK. Selvlært maler og skulptør, og en av grunnleggerne av Linien II - en kunstnergruppe som fokuserte på konkret kunst. Han deltok på en rekke utstillinger hovedsakelig i Danmark, og hadde sin første soloutstilling som 90-åring på Rocket Gallery i London, UK. Geertsens verk er representert i samlingene til bl.a. Statens museum for kunst, København, ARoS Aarhus Kunstmuseum og Trapholt Museum, Kolding, alle DK. Han utførte mange utsmykningsoppdrag over hele Danmark.

Preben Hornung (1919-89).

5 verk i Tangen-samlingen.

Født i København, DK. Utdannet ved Kunsthåndværkerskolen (1936–38), Kunstakademiets malerskole (1941-46), Den grafiske skole (1949) og Freskoskolen (1950), alle København. Hornung var maler, og arbeidet også som scenograf på flere teatre. Han utførte store utsmykninger til bl.a. De Danske Sukkerfabrikker, Aarhus Universitet og Danmarks Nationalbank. Hans verk er representert i samlingene til bl.a. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, og i flere danske kunstmuseer og offentlige samlinger.

Richard Strange Mortensen (1910-93).

5 verk i Tangen-samlingen.

Født i København, DK. Utdannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, København (1931-32), hvor han også var professor 1964-80. Mortensen var maler og grafiker, og en av grunnleggerne av Linien, en kunstnergruppe som fokuserte på abstraksjon og symbolisme. Han deltok på en rekke utstillinger ved bl.a. Stedelijk Museum, Amsterdam, NL, Henie Onstad Kunstsenter, Oslo og Glyptoteket, København. Mortensen er representert i samlingene til bl.a. Statens Museum for Kunst, København, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, DK og KUNSTEN Museum of Modern Art, Ålborg, alle DK.

A poster of Thurston. World's famous magician and wonder show of the earth

– Før avreise av min utstilling «One of many Unusual Moments», fra gjesteatelieret Moly-Sabata i Rhone-dalen i Frankrike til min utstilling på Galleri Roger Tator i Lyon i 2012. Foto: Pierre David

– Før avreise av min utstilling «One of many Unusual Moments», fra gjesteatelieret Moly-Sabata i Rhone-dalen i Frankrike til min utstilling på Galleri Roger Tator i Lyon i 2012. Foto: Pierre David

Øyeblikksfoto fra innspurt til Dietrichsons utstilling «Horizontal Doubt», som åpnet på Galleri Haaken i mars i 2020.

Øyeblikksfoto fra innspurt til Dietrichsons utstilling «Horizontal Doubt», som åpnet på Galleri Haaken i mars i 2020.

Bilde fra montering av altertavle i nye Porsgrunn Kirke, med 1:1 monteringsplansje over de 300 keramiske delene som ble montert gjennom sommeren 2019.

Bilde fra montering av altertavle i nye Porsgrunn Kirke, med 1:1 monteringsplansje over de 300 keramiske delene som ble montert gjennom sommeren 2019.

Fra patineringsprosess på verkstedet Bronze Age i London. Foto: Nina Rangøy

Fra patineringsprosess på verkstedet Bronze Age i London. Foto: Nina Rangøy

Elin Igland

ELIN IGLAND

BIO: Født 1982 i Grimstad. Bor og arbeider i Grimstad. Utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo (2010-13), Design Academy Eindhoven, NL (2009), og Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (2006-09).  Arbeider med tekstil og digitale vevteknikker. Igland har stilt ut ved Trafo Kunsthall, Asker, Galleri SOFT, Oslo, Galleri 3,14, Bergen, samt i Vilnius, LT og Bangkok, TH. Er for tiden aktuell med utsmykning til nye Flekkerøy kirke.

Fra alterutsmykkingen i Nye Flekkerøy Kirke nå nylig. Et spennende oppdrag som gav meg mye ny spennende erfaring! Foto: Christina Leithe H.

Elin Igland arbeider innen tekstil. Arbeidene handler mye om prosess, der Igland utforsker og eksperimenterer med materiale og teknikk, gjerne i relasjon til et spesifikt rom. Den tradisjonelle veven er tett knyttet opp mot rutenettet, noe som legger premisser for hvordan man kan jobbe i veven. Men Igland kan også frigjøre seg helt fra denne og improvisere i rommet, med å strekke tråder og skape sin egen renning. Dette kan resultere i større tekstile installasjoner, som Spring Freely. Hun finner inspirasjon i tidligere tiders tekstilkunst, spesielt fra perioden rundt 1950-70 tallet, der tekstilkunsten gradvis vinner innpass på kunstscenen.

"På vev-laben i Tilburg, Nederland, ved Textile Lab hvor jeg har vært og vevet ut prosjekter, og hvor jeg jobbet som traninee i 2009 ."

Til Kunstnermøte har Igland valgt to malerier av Johs Rian. Rians utvikling fra å være en kunstner som arbeidet figurativ til å bevege seg over i et abstrakt uttrykk, synes hun er interessant, også med tanke på eget virke der hun frigjør seg fra den tradisjonelle vevens prinsipper til fordel for et eksperimentelt uttrykk. Med valget ønsker hun også å reflektere over møtet mellom de rent formale kvalitetene i Rians malerier og egen tekstil, hvordan former, farger og det visuelle oppleves, samt materialiteten og håndverket.

"Fra åpningen av separatutstilling Lodd og Frie Fugleflokker på Galleri Soft i Oslo, 2017. Unn Sønju holdt åpningstale - en bauta innen norsk tekstilkunst."


IGLANDS VALG FRA TANGEN-SAMLINGEN

Johs Rian (1891-1981).

23 verk i samlingen

Johs Rian ble født i Overhalla og ble utdannet ved Statens håndverks - og kunstindustriskole, Oslo (1927), Statens Kunstakademi i Oslo under Aksel Revold (1928-29) og Acadèmi Scandinave, Paris, FR (1930). Han foretok flere studiereiser i Sør-Europa.
Johs Rian var maler og grafiker. Han hadde en rekke separatutstillinger, og er representert i samlingene til bl.a. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, KODE Kunstmuseer og komponisthjem, Bergen, Statens Museum for kunst, København, DK og Nationalmuseum Stockholm, SE.

A photo of Thurston performing the levitation illusion with a woman dressed as a princess.

Johs Rian, Jaune, 1972

Johs Rian, Jaune, 1972

Fra alterutsmykkingen i Nye Flekkerøy Kirke nå nylig. Et spennende oppdrag som gav meg mye ny spennende erfaring! Foto: Christina Leithe H.

Fra alterutsmykkingen i Nye Flekkerøy Kirke nå nylig. Et spennende oppdrag som gav meg mye ny spennende erfaring! Foto: Christina Leithe H.

"På vev-laben i Tilburg, Nederland, ved Textile Lab hvor jeg har vært og vevet ut prosjekter, og hvor jeg jobbet som traninee i 2009."

"På vev-laben i Tilburg, Nederland, ved Textile Lab hvor jeg har vært og vevet ut prosjekter, og hvor jeg jobbet som traninee i 2009 ."

"Fra åpningen av separatutstilling Lodd og Frie Fugleflokker på Galleri Soft i Oslo, 2017. Unn Sønju holdt åpningstale - en bauta innen norsk tekstilkunst."

"Fra åpningen av separatutstilling Lodd og Frie Fugleflokker på Galleri Soft i Oslo, 2017. Unn Sønju holdt åpningstale - en bauta innen norsk tekstilkunst."

SIGVE KNUTSON

se film om Sigve Knutson

SIGVE KNUTSON

BIO: Født 1991 i Lillesand. Bor og arbeider i Oslo.

"Ved masteravdelingen på Design Academy Eindhoven hadde man ikke separate rom eller atelier, så jeg var utrolig heldig som fikk et hjørne i salen. Her er et bilde av hjørnet mitt tatt mot slutten av innspurten til graduation. "(2016)

Utdannet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (2011-14) og Design Academy Eindhoven, NL (2014-16). Knutson fikk tidlig oppmerksomhet da hans arbeider havnet på New York Times liste over de 16 beste arbeidene fra Salone del Mobile, møbelmessen i Milano i 2017. Han var vinner av Sparebanken Sør Kunstnerpris 2018. Knutson har stilt ut ved bl.a. Akershus Kunstsenter, og på en rekke kunst – og designutstillinger i inn - og utland.

2017: "Denne samlingen og bildet ble viktig del av starten på det jeg gjør i dag. Arbeidene ble stilt ut i Milano, Beirut og Norge."

Sigve Knutson er utdannet innenfor design, med master fra designakademiet i Eindhoven i Nederland. Han arbeider gjerne med hverdagslige materialer, som tre og metall. Ved å lage objekter som minner om gjenstander vi omgir oss med, og som i noen tilfeller kan brukes, ønsker han å øke publikums materialforståelse og bringe dem tettere på hverdagens objekter. Alle arbeidene er håndlaget, og verktøy og metoder som er brukt viser seg som spor i verkene. Knutsons arbeider beveger seg i feltet mellom kunst og design. Uttrykksmessig fremheves gjerne de skulpturelle kvalitetene ved arbeidene fremfor de praktiske og funksjonelle.

– Under studiene ble jeg introdusert for det lokale bronsestøperiet i Eindhoven. De har vært viktige for meg og mitt arbeid. Der er man veldig involvert i prosessen og må gjøre det meste selv.

Til Kunstnermøte har Knutson valgt arbeider av to kunstnere fra Tangen-samlingen, Sonja Ferlov Mancoba og Marius Heyerdahl. Heyerdahls maleri finner han umiddelbart visuelt interessant, sett opp mot sin egen produksjon. Mancoba sin skulptur «Combattant» ble han oppmerksom på gjennom medienes tidlige dekning av Tangen-samlingen, der han så skulpturen avbildet på et foto tatt fra Tangens London kontor. Dermed startet en nysgjerrighet og interesse for hennes kunstnerskap.

"Når jeg flyttet til Oslo var det ekstremt vanskelig å finne et passende verksted. Etter hvert fant jeg via en kompis det som frem til i dag og forhåpentligvis lang tid fremover er mitt verksted."

"Når jeg flyttet til Oslo var det ekstremt vanskelig å finne et passende verksted. Etter hvert fant jeg via en kompis det som frem til i dag og forhåpentligvis lang tid fremover er mitt verksted."


KNUTSONS VALG FRA TANGEN-SAMLINGEN

Marius Heyerdahl (1938-79)

4 verk i Tangen-samlingen.

Født i Oslo, men virket i Kristiansand. Utdannet ved University of California, Berkeley og i New York, US. Heyerdahl debuterte som maler i 1964, men arbeidet også med skulptur og aktivistisk kunst. Han eksperimenterte med skrap, lyd og bevegelse i skulpturene. Heyerdahl senket mange av sine kunstverk i Topdalsfjorden ved Kristiansand før han døde. I 2017 ble noen av dem hevet, og er nå blitt en del av Tangen-samlingen. Heyerdahl deltok på en rekke utstillinger, han stilte blant annet ut på Høstutstillingen i Oslo og Sørlandsutstillingen gjentatte ganger på 1960 - og 70 tallet.

Sonja Ferlov Mancoba (1911-84).

8 verk i Tangen-samlingen.

Sonja Ferlov Mancoba. Le Combattant, 1961

Sonja Ferlov Mancoba. Le Combattant, 1961

Sonia Ferlov Mancoba ble født i København, DK. Utdannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, København (1933-35).

Mancoba var billedhugger og maler, og medlem av kunstnergruppene Linien og COBRA. Kunstnerskapet hennes har de senere år blitt trukket frem i lyset igjen, og i 2019 ble Mancoba hedret med en stor retrospektiv utstilling på Statens Museum for Kunst, København, DK. Hennes arbeider er representert i samlingene til bl.a. Louisiana Museum of Modern Art, DK, Moderna Museet, Stockholm, SE og Statens Museum for Kunst.

Sigve Knutson med sin søster Synne, 1996

Sigve Knutson med sin søster Synne, 1996

Sigve Knutson med sin søster Synne, 1996

Foto av Sigve Knutson ved masteravdelingen på Design Academy Eindhoven.

"Ved masteravdelingen på Design Academy Eindhoven hadde man ikke separate rom eller atelier, så jeg var utrolig heldig som fikk et hjørne i salen. Her er et bilde av hjørnet mitt tatt mot slutten av innspurten til graduation. "(2016)

"Ved masteravdelingen på Design Academy Eindhoven hadde man ikke separate rom eller atelier, så jeg var utrolig heldig som fikk et hjørne i salen. Her er et bilde av hjørnet mitt tatt mot slutten av innspurten til graduation. "(2016)

Foto av samling verk av Sigve Knutson, 2017

2017: "Denne samlingen og bildet ble viktig del av starten på det jeg gjør i dag. Arbeidene ble stilt ut i Milano, Beirut og Norge."

2017: "Denne samlingen og bildet ble viktig del av starten på det jeg gjør i dag. Arbeidene ble stilt ut i Milano, Beirut og Norge."

– Under studiene ble jeg introdusert for det lokale bronsestøperiet i Eindhoven. De har vært viktige for meg og mitt arbeid. Der er man veldig involvert i prosessen og må gjøre det meste selv.

– Under studiene ble jeg introdusert for det lokale bronsestøperiet i Eindhoven. De har vært viktige for meg og mitt arbeid. Der er man veldig involvert i prosessen og må gjøre det meste selv.

CHRISTINA LEITHE H.

CHRISTINA LEITHE H.

BIO: Født 1978 i Søgne. Bor og arbeider i Søgne.

Gaustadtoppen, 2017: "Fotografering på Gaustadtoppen til serien Field of vision. Kamera jeg brukte i denne serien er et storformats kamera med negativer på 4x5" og vekt på ca 10 kg. Estetisk er avgjørelsen godt, men å bære dette kamera opp på diverse toppen var ikke fult så praktisk."

Utdannet ved Kunstskolen i Bergen (1997-99), Edinburgh College of Art, UK (2002) og Konsthögskolan i Malmö, SE (2000-06). Leithe H. var vinner av Nordic Dummy Awards 2012, en juryert pris etablert av Fotogalleriet i Oslo, med fotoboken Notes. Hun har stilt ut ved bl.a. Kunstnerforbundet, Oslo og Akershus Kunstsenter, og var kurator for Fotobokfestival Oslo 2019.

"I London med mine foreldre I 1983, 5 år gammel. Dette er nok de første bildene jeg husker å ha tatt, var utrolig fascinert av gateartistene og punkerne jeg så på gata."

Christina Leithe H. startet sin utdanning innen skulptur, men da hun tok master ved Kunstakademiet i Malmø begynte hun å arbeide med analogt, sort-hvitt fotografi.

Afghanistan, 2003: "Besøk hos min bror og svigerinne i Kabul. Her er jeg med Helen, min svigerinne, ut på arbeid i landsbyene rundt hovedstaden.  Landskapet var helt fantastisk, kjørte over fjellene til Pakistan på veien hjem. Turen til Afghanistan var noe av det mest lærerike jeg har gjort. Fikk kjenne på hvor liten jeg er i den store sammenhengen, på en god måte, fikk løftet blikket og se litt lenger ut i verden."

Hun verdsetter det å kunne jobbe direkte med materialet, gjennom å bearbeide fotografiene i mørkerommet. Arbeidene hennes inngår i større serier, Arkiver, som hun arbeider med over tid. Motivene vektlegger stemninger og temporære psykologiske tilstander, og berører tema som blant annet melankoli og depresjon, savn og empati.

Berlin-akademiets leilighet, 2005: "Samtalene under akademitiden var fantastiske. Vi satt opp lenge, tidlig/sent, diskuterte og delte ideer om kunstens funksjon og plass i livet."

Berlin-akademiets leilighet, 2005: "Samtalene under akademitiden var fantastiske. Vi satt opp lenge, tidlig/sent, diskuterte og delte ideer om kunstens funksjon og plass i livet."

I Kunstnermøte vises et utvalg bilder fra det siste arkivet, der Leithe H. har vært inspirert av den tyske filosofen Theodor Lipps (1851-1914) empatibegrep og hans teorier om «Einfühlung», det å kunne projisere egne følelser over på et objekt. I serien benyttes undersøkelse som prosess for å nærme seg empati, både som tanke og begrep. Fra Tangen-samlingen har Leithe H. valgt en gruppe verk hun kan se i relasjon til det empati begrepet hun selv har vært opptatt av. Et eksempel er Sune Jonssons fotografier der hverdagslige hendelser skildres med stor emosjonalitet.


LEITHE Hs VALG FRA TANGEN-SAMLINGEN

Denise Grünstein

5 verk i Tangen-samlingen.
Født 1950 i Helsinki, FI. Bor og arbeider i Stockholm, SE. Utdannet som fotograf i USA, men har også arbeidet som kostymedesigner. Grünstein har hatt en rekke separatutstillinger, bl.a. på Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki, Moderna Museet, Stockholm, SE, Hasselblad Center, Gøteborg, SE og ved tidligere Museet for samtidskunst, Oslo. Grünstein fikk sitt gjennombrudd på 1990-tallet med sine surrealistiske portrettfotografier. Hun har også arbeidet som mote - og reklamefotograf.

Aase Texmon Rygh (1925-2019).

10 verk i Tangen-samlingen.

Texmon Rygh ble født i Dyrøy, NO. Hun var en norsk billedhugger og en av pionerene for etterkrigstidens modernistiske kunst i Norge.

Utdannet ved Statens håndverks - og kunstindustriskole, Oslo (1944-46) og Det Kongelige Danske Kunstakademi, København (1948-49). Texmon Rygh hadde flere separatutstillinger bl.a. på Henie Onstad Kunstsenter og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, hvor hun også er representert i samlingene.

Olav Christopher Jenssen.

55 verk i Tangen-samlingen.
Født 1954 i Sortland. Bor og arbeider i Berlin, DE og Lya, SE. Utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo (1976-79), Kunstakademiet, Oslo (1980-81) og New York og Berlin (1981-83).
Jenssen har blant annet blitt vist på Documenta IX, Kassel, DE, Astrup Fearnley museet, Oslo, Sørlandets Kunstmuseum, Brandts Klædefabrik, Odense, DK og Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki, FI.
Jenssens arbeider er representert i samlingene til bl.a. The Museum of Modern Art, New York, US, Malmö Konstmuseum, SE og Kunstmuseum Bonn, DE.

Sune Jonsson (1930-2009).

33 verk i Tangen-samlingen.
Født i Nyåker, SE. Utdannet innen folklore og litteratur i Stockholm og Uppsala.
Jonsson var dokumentarfotograf og forfatter, kjent for fotoboken «Byen med det blå huset» (1959). Han var ansatt på Västerbottens museum fra 1968, der han gjennomførte flere større fotoprosjekter og senere film. Jonsson vant flere priser bl.a. Hasselblad Foundation’s International Award in Photography 1993.
Jonsson er representert i samlingen til bl.a. Moderna Museet, Stocholm, SE, og i flere private samlinger.

A poster of Thurston. World's famous magician and wonder show of the earth

Gaustadtoppen, 2017: "Fotografering på Gaustadtoppen til serien Field of vision. Kamera jeg brukte i denne serien er et storformats kamera med negativer på 4x5" og vekt på ca 10 kg. Estetisk er avgjørelsen godt, men å bære dette kamera opp på diverse toppen var ikke fult så praktisk."

Gaustadtoppen, 2017: "Fotografering på Gaustadtoppen til serien Field of vision. Kamera jeg brukte i denne serien er et storformats kamera med negativer på 4x5" og vekt på ca 10 kg. Estetisk er avgjørelsen godt, men å bære dette kamera opp på diverse toppen var ikke fult så praktisk."

"I London med mine foreldre I 1983, 5 år gammel. Dette er nok de første bildene jeg husker å ha tatt, var utrolig fascinert av gateartistene og punkerne jeg så på gata."

"I London med mine foreldre I 1983, 5 år gammel. Dette er nok de første bildene jeg husker å ha tatt, var utrolig fascinert av gateartistene og punkerne jeg så på gata."

Afghanistan, 2003: "Besøk hos min bror og svigerinne i Kabul. Her er jeg med Helen, min svigerinne, ut på arbeid i landsbyene rundt hovedstaden.  Landskapet var helt fantastisk, kjørte over fjellene til Pakistan på veien hjem. Turen til Afghanistan var noe av det mest lærerike jeg har gjort. Fikk kjenne på hvor liten jeg er i den store sammenhengen, på en god måte, fikk løftet blikket og se litt lenger ut i verden."

Afghanistan, 2003: "Besøk hos min bror og svigerinne i Kabul. Her er jeg med Helen, min svigerinne, ut på arbeid i landsbyene rundt hovedstaden.  Landskapet var helt fantastisk, kjørte over fjellene til Pakistan på veien hjem. Turen til Afghanistan var noe av det mest lærerike jeg har gjort. Fikk kjenne på hvor liten jeg er i den store sammenhengen, på en god måte, fikk løftet blikket og se litt lenger ut i verden."

MATHILDE HELENE PETTERSEN

MATHILDE HELENE PETTERSEN

BIO
Født 1976 i Kristiansand. Bor og arbeider i Kristiansand.

Utdannet innen fotografi og film ved Napier Edinburgh University, Skottland, UK (1997-2000) og MA i Kunstfag ved Universitetet i Agder (2017).

Pettersen har stilt ut ved bl.a. Henie Onstad Kunstsenter,Oslo og ved Musèe de Elysèe, Lausanne, FR. Pettersen var deltaker i Norwegian Journal of Photography #2 (2015), et initiativ for å styrke dokumentarfotografiets stilling i Norge. Hun er aktuell med fotoboken I need a kiss before they leave (Kehrer Verlag).

"På besøk hos forlaget Kehrer Verlag i Heidelberg, hvor jeg inspiserer trykk-kvaliteten til fotoboken min, I NEED A KISS BEFORE THEY LEAVE, høsten 2019."

Pettersen begynte å fotografere allerede som ungdom, med sin fars analoge kamera, et Minolta 35 mm. Da hun var ung var det først og fremst natur- og blomsterstudier som var motivene hennes. Naturen er fremdeles en viktig del av arbeidene, men helt siden studiene i Skottland har Familie vært kjernetematikken i Pettersens kunstneriske produksjon. Hennes uttrykk kan beskrives som poetisk, der gjengivelsen av det nære og trygge kombineres med elementer av skjørhet og fare.

"Fra åpninga av Sørlandsutstillinga i Kristiansand Kunsthall i 2017."

"Fra åpninga av Sørlandsutstillinga i Kristiansand Kunsthall i 2017."

Til Kunstnermøte har Pettersen valgt en gruppe bilder fra Tangen-samlingens mange fotografier. Motivene spiller opp mot tematikken i hennes egne arbeider og viser nære, intime skildringer av mennesker og mellommenneskelige forhold, samt utsnitt og detaljer av stemningsladet natur. Pettersen trekker spesielt frem fotografen Anders Petersen som en viktig inspirasjonskilde, gjennom deltakelse i en av hans workshops i Barcelona i 2007. Petersens oppfordring til å gå dypere og bak fasaden på motivet, for å finne det som er interessant og allmenngyldig har vært viktig for Pettersen.


PETTERSENS VALG FRA TANGEN-SAMLINGEN

Dag Alveng

73 verk i Tangen-samlingen.

Født 1953 i Oslo. Bor og arbeider i Oslo og Holmestrand. Utdannet ved Trent Polytechnic, Nottingham, UK (1976-77). Alveng har vært en viktig pådriver for etablering og formidling av fotografi som kunst i Norge. Han har hatt separatutstillinger på bl.a. Brandts Klædefabrik, Odense, DK og tidligere Museet for samtidskunst, Oslo. Alvengs fotografier er representert i samlingene til bl.a. The Metropolitan Museum of Art, New York, US, Stedelijk Museum, Amsterdam, NL og Moderna Museet, Stockholm, SE. Alveng har publisert flere bøker.

Kåre Kivijärvi. (1938-91).

30 verk i Tangen-samlingen.

Født i Hammerfest, NO. Studerte foto ved Kunst- og håndverksskolen i Saarbrüchen og Essen, DE (1950-tallet). Kivijärvi arbeidet som frilansfotograf for flere billedblader i Norge og Finland, mens han gradvis etablerte seg som kunstfotograf. Han var første fotograf som deltok på Høstutstillingen i Oslo i 1971. Kivijärvi hadde flere separatutstillinger bl.a. på Henie Onstad Kunstsenter, Oslo og Museum Kunst der Westküste, Föhr, DE. Hans arbeider er representert i samlingene til bl.a. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo og Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms.

Anders Petersen

11 verk i Tangen-samlingen.

Født 1944 i Stockholm, SE. Bor og arbeider i Stockholm. Utdannet ved Fotoskolan, Stockholm (1966-68). Petersen er kjent for sine svart-hvitt fotografier i dokumentarstil, og har gitt ut over 20 fotobøker. Han har hatt flere separatutstillinger bl.a. på Münchener Stadtsmuseum, DE, State Museum and Exhibition Centre for Photography ROSPHOTO, St. Petersburg, RU og Moderna Museet, Stockholm, SE. Hans verk er representert i samlingene til bl.a. Moderna Museet og Museum of Modern Art, New York, US.

Tom Sandberg (1953-2014)

9 verk i Tangen-samlingen.

Tom Sandberg. Uten tittel, 2004

Tom Sandberg. Uten tittel, 2004

Født i Narvik, NO. Utdannet ved Trent Polytechnic, Nottingham, UK fra 1973. Etter endt utdanning var Sandberg med på å etablere Fotogalleriet, et eget galleri for fotokunst i Oslo, sammen med Dag Alveng. Sandberg har hatt separatutstillinger bl.a. på Museum of Modern Art, New York, US, Astrup Fearnley Museet, Oslo og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo. Han er representert i samlingene til bl.a. Moderna Museet i Stockholm, SE, Victoria & Albert Museum, London, UK og Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design, Oslo.

Gunnar Smoliansky. (1933-2019).

30 verk i Tangen-samlingen.

Født i Visby, SE. Han arbeidet som fotografassistent og tok kurs innen fotografi. Bakgrunn som fotojournalist og frilansfotograf, men arbeidet fra 1970-tallet som kunstner. Smoliansky har hatt flere utstillinger på bl.a. Shoot Gallery, Oslo, Hasselblad Center, Gøteborg, SE og Michael Hoppen Gallery, London, UK. Smoliansky var den første som mottok Lennart af Petersens pris 2005, som tildeles fotografer som på ett personlig og kunstnerisk vis har portrettert Stockholm. Hans verk er representert i samlingen til bl.a. Moderna Museet, Stockholm, SE.

Christer Strömholm. (1918-2002).

23 verk i Tangen-samlingen.

Født i Stockholm, SE. Utdannet i Paris, FR, Stockholm, SE, Firenze og Roma, IT. Strömholm var ansvarlig for fotoseksjonen ved kursvirksomheten på Stockholms Universitet, og startet Fotoskolan i samme by der han virket som rektor 1962–72. I 1993 ble han professor i fotografi. Han hadde store utstillinger bl.a. på Moderna Museet, Stockholm og tidligere Stenersenmuseet, Oslo. Han reiste verden rundt på utallige fotografiske ekspedisjoner. Strömholm vant The Hasselblad Foundation International Award in Photography 1997.

A poster of Thurston. World's famous magician and wonder show of the earth

Mathilde Helene, 3 år. "Barn i blomstereng, et motiv jeg ofte kommer tilbake til."

Mathilde Helene, 3 år. "Barn i blomstereng, et motiv jeg ofte kommer tilbake til."

An illustrated poster of Thurston levitating an Egyptian princess

"Med Maria Bonnevie og fotografering til "Artist portraits" hvor jeg portretterte Norske og Skotske kunstnere som et av mine avgangsprosjekter ved Edinburgh Napier University."

"Med Maria Bonnevie og fotografering til "Artist portraits" hvor jeg portretterte Norske og Skotske kunstnere som et av mine avgangsprosjekter ved Edinburgh Napier University."

"Fra Nuit des Images ved Musée de Elysée i Lausanne sommeren 2016 hvor jeg var invitert som utstiller. Musée de Elysée er et av Europas mest anerkjente fotomuseer."

"Fra Nuit des Images ved Musée de Elysée i Lausanne sommeren 2016 hvor jeg var invitert som utstiller. Musée de Elysée er et av Europas mest anerkjente fotomuseer."

"Med barna like før åpninga av utstillingen NORSK DOKUMENTARFOTOGRAFI ved Henie Onstad Kunstsenter i 2019."

"Med barna like før åpninga av utstillingen NORSK DOKUMENTARFOTOGRAFI ved Henie Onstad Kunstsenter i 2019."

"På besøk hos forlaget Kehrer Verlag i Heidelberg, hvor jeg inspiserer trykk-kvaliteten til fotoboken min, I NEED A KISS BEFORE THEY LEAVE, høsten 2019."

"På besøk hos forlaget Kehrer Verlag i Heidelberg, hvor jeg inspiserer trykk-kvaliteten til fotoboken min, I NEED A KISS BEFORE THEY LEAVE, høsten 2019."

"Paris Photo 2019 og lansering av I NEED A KISS BEFORE THEY LEAVE på selveste Grand Palais."

"Paris Photo 2019 og lansering av I NEED A KISS BEFORE THEY LEAVE på selveste Grand Palais."

SIGNE SOLBERG

SIGNE SOLBERG

BIO:

Født 1985 i Oslo. Tidligere bosatt i Froland, bor og arbeider i Hobøl. Utdannet ved Einar Granum Kunstfagskole, Oslo (2005-06) og Kunsthøyskolen i Oslo (2006-11). Arbeider med skulptur og installasjon.

Solberg har stilt ut på blant annet Sørlandets Kunstmuseum, Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal, Vigeland-museet, Oslo, Galleri Format, Oslo, og i Saint Ètienne/Saint-Nazaire i Frankrike. I 2011 ble hun tildelt Anders Jahres pris for yngre kunstnere. Hun var nominert til Sparebanken Sør Kunstnerpris i 2016.

Signe Solberg arbeider med skulpturer i metall. Hun benytter seg sjelden av skisser eller andre typer forelegg, men skulpturene får sin endelige form underveis i arbeidsprosessen. Skulpturene fremstår som dynamiske, der formen speiler en bestemt retning, drift eller bevegelse. Betrakterens egen kropp og rommet arbeidene stilles ut i blir en viktig målestokk for hvordan arbeidene oppleves.

Montering av separatutstillingen «GREENHOUSE» ved Bomuldsfabriken kunsthall 2017.

Montering av separatutstillingen «GREENHOUSE» ved Bomuldsfabriken kunsthall 2017.

Til Kunstnermøte har Solberg valgt en gruppe grafiske arbeider av kunstneren Sidsel Westbø, da Westbøs verk umiddelbart appellerte til henne. Selv om Westbø arbeider innenfor en helt annen teknikk finnes umiddelbare likheter mellom de to, blant annet en kombinasjon av det geometriske og strenge uttrykket, med en interesse for natur og det organiske. Westbø har arbeider der naturen, skog og fjell, reduseres til enkle former, tegn og streker.

Kunsthøgskolen i Oslo 2011, arbeid med masterprosjekt.

Hos Solberg blir arbeidene påvirket direkte via menneskelig bearbeiding, samt via omgivelser og natur i hennes utendørsarbeider. I den senere produksjonen har bearbeiding av overflater gjennom kjemisk behandling blitt en viktig del av Solbergs uttrykk.


SOLBERGS VALG FRA TANGEN-SAMLINGEN

Sidsel Westbø

42 verk i Tangen-samlingen.

Sidsel Westbø. Monolitt, 1972

Sidsel Westbø. Monolitt, 1972

Sidsel Westbø ble født 1943 i Skien, og bor og arbeider i Askim.
Hun er utdannet ved Statens håndverks - og kunstindustriskole (1962-66) og Statens Kunstakademi (1966-70), begge Oslo.

Westbø har hatt en rekke utstillinger på bl.a. tidligere Nasjonalgalleriet, Kunstnernes Hus og Norske Grafikere, Oslo. Hun har gjennom årenes løp deltatt på flere internasjonale grafikkbiennaler i Japan, Polen, Tyskland, Frankrike og England.

Hennes verk er representert i samlingene til bl.a. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, British Museum, London, UK, Oslo Kommunes kunstsamlinger og København Kulturfond, DK

A poster of Thurston. World's famous magician and wonder show of the earth

Egenprodusert konstruksjon mens pappa bygger hus. Oslo ca 1992

Egenprodusert konstruksjon mens pappa bygger hus. Oslo ca 1992

An illustrated poster of Thurston levitating an Egyptian princess

Kunsthøgskolen i Oslo 2011, arbeid med masterprosjekt.

Kunsthøgskolen i Oslo 2011, arbeid med masterprosjekt.

Oslo 2012

Oslo 2012

Atelieret i Hobøl, 8 mnd gravid, produksjon av utsmykning ved Norsk Helsearkiv på Tynset for KORO

Atelieret i Hobøl, 8 mnd gravid, produksjon av utsmykning ved Norsk Helsearkiv på Tynset for KORO

"Bronsestøp med Germain Ngoma på Kunsthøgskolen i Oslo 2018, i stilling som verksmester på metallverkstedet."

"Bronsestøp med Germain Ngoma på Kunsthøgskolen i Oslo 2018, i stilling som verksmester på metallverkstedet."

MARTHE ELISE STRAMRUD

MARTHE ELISE STRAMRUD

Marthe Elise Stramrud vokste opp på Tømmerstø utenfor Kristiansand, 1988

BIO:
Født 1984 i Kristiansand. Bor og arbeider i Oslo.

Marthe Elise Stramrud i sitt atelier på Kunstakademiet i Oslo, 2017. Foto: Julia Kidder

Utdannet ved Kunst- og designhøyskolen i Bergen (2008-11) og Högskolan for fotografi, Gøteborg, SE (2009-10). MA fra Kunsthøyskolen i Oslo (2016-18). Stramrud har stilt ut ved bl.a. Kunstnerforbundet, Galleri RAM, QB Galleri, Oslo, og i Kristiansand Kunsthall. Hun arbeider for tiden med store keramiske skulpturer til en utendørs utsmykning i Oslo.

Stramrud mottar debutantprisen på Høstutstillingen i 2012.

Marte Elise Stramrud har bakgrunn som fotograf, men har de senere årene jobbet med keramikk. Arbeidene hennes er naivistiske og lekne i sitt uttrykk, gjerne glasert i sterke, klare farger. Arbeidsprosessen, med spor av hender og bearbeiding av materialet, kommer tydelig frem i det ferdige verket.

Marthe Elise Stramruds utstilling på Kunstnerforbundet i 2019.

Marthe Elise Stramruds utstilling på Kunstnerforbundet i 2019.

Til Kunstnermøte har Stramrud produsert det nye arbeidet «Keramisk faktaopplysning», som består av flere titalls keramiske skulpturer. Hver skulptur representerer et kvinnelig kunstnerskap som Stramrud mener burde være innkjøpt til Tangen-samlingen,  og er inspirert av et bestemt verk av den gjeldende kunstneren. Arbeidet kan leses som en hommage til de kvinnelige kunstnerne Stramrud løfter frem, men er også en generell kommentar til den lave representasjonen av kvinnelige kunstnere fra denne perioden i private og offentlige samlinger. «Keramisk faktaopplysning» stilles ut sammen med verk av kvinnelige kunstnere fra Tangen-samlingen som Stramrud beundrer – norske Else Hagen, Marianne Bratteli og Britt Fuglevaag, samt danske Rita Kernn-Larsen.


STRAMRUDS VALG FRA TANGEN-SAMLINGEN

Marianne Bratteli (1951)

19 verk i Tangen-samlingen.
Bratteli bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (1974-78) og Statens kunstakademi (1978-82), Oslo. Bratteli arbeider med maleri, grafikk og ulike blandingsteknikker. Hun har hatt en rekke separat-utstillinger ved blant annet Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal, Kunstnerforbundet i Oslo, og tidligere Museet for samtidskunst, Oslo.
Bratteli er representert i samlingene til blant annet Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Stortinget og Nordnorsk kunstmuseum, Tromsø.

Britt Fuglevaag

4 verk i Tangen-samlingen.
Født i Kirkenes i 1939. Siden 1996 har hun delt sin tid mellom sine vevstuer i Oslo og Paris.

Utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (1959–63), Kunstakademiet i Warszawa, PO (1963-64) og Cité des Arts, Paris, FR (1968–69). Professor ved tekstillinjen på Statens håndverks- og kunstindustriskole (1989–96).

Fuglevaag debuterte på Høstutstillingen i 1964, og hun har siden hatt en lang rekke utstillinger. Hennes verk er representert i samlingene til bl.a. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, KODE kunstmuseer og komponisthjem, Bergen og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim.

Else Hagen (1914-2010)

5 verk i Tangen-samlingen.

Else Hagen, Misplaced person, 1948

Else Hagen, Misplaced person, 1948

Født på Eydehavn. Utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (1930-33) og Statens kunstakademi (1934-38), Oslo. Hagen arbeidet med maleri, grafikk og relieffer. Hun hadde en rekke separatutstillinger ved bl.a. Trondheim Kunstforening og Kunstnerforbundet, Oslo. Hagen er representert i samlingene til bl.a. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, KODE kunstmuseer og komponisthjem, Bergen, Centralteateret, Oslo og Eydehavn Museet. Hun har utført store utsmyknings-oppdrag til offentlige bygninger flere steder i Norge.

Rita Kernn-Larsen (1904-98).

21 verk i Tangen-samlingen.
Født i Hillerød, DK. Hun bodde og arbeidet store deler av livet i Frankrike og England. Studere på Det Kongelige Danske Kunstakademi, København, og ved Académie Moderne under Fernand Léger frem til 1933. Kernn-Larsen var medlem av den danske kunstnergruppen Linien. Hun hadde flere separatutstillinger, bl.a. på Randers Art Museum, DK og KUNSTEN Museum of Modern Art, Ålborg, DK. Kernn-Larsens arbeider er representert i samlingene til bl.a. Statens Museum for Kunst, København, Kunstmuseet i Tønder og KUNSTEN Museum of Modern Art, Aalborg, DK.

Stramrud tok mastergrad på Kunstakademiet. Her ser man avgangsutstillingen på Kunstnernes Hus i 2018.

Stramrud tok mastergrad på Kunstakademiet. Her ser man avgangsutstillingen på Kunstnernes Hus i 2018.

A poster of Thurston. World's famous magician and wonder show of the earth

Marthe Elise Stramrud vokste opp på Tømmerstø utenfor Kristiansand, 1988

Marthe Elise Stramrud vokste opp på Tømmerstø utenfor Kristiansand, 1988

Bilde av Marthe Elise Stramrund som mottar debuntantprisen på Høstutstillingen i Oslo i 2012.

Stramrud mottar debutantprisen på Høstutstillingen i 2012.

Stramrud mottar debutantprisen på Høstutstillingen i 2012.

Marthe Elise Stramrud i sitt atelier på Kunstakademiet i Oslo, 2017. Foto: Julia Kidder

Marthe Elise Stramrud i sitt atelier på Kunstakademiet i Oslo, 2017. Foto: Julia Kidder

LAURA B. VALLENES

LAURA B. VALLENES

BIO:

Født 1977 i Kristiansand. Bor og arbeider i Kristiansand. Utdannet ved Akademi for Scenekunst i Fredrikstad og MA i kunstfag ved Universitetet i Agder (2014). Vallenes er regissør, skuespiller, figur-spiller og kunstnerisk leder i scenekunstgruppen Loop by Laura. Hun har vist forestillingene sine på teater- og musikkfestivaler, kunstmuseer og på teatre. 

Laura B. Vallenes har bakgrunn som performancekunstner og teaterregissør. Som performancekunstner tar hun i bruk ulike elementer som bevegelse, musikk og objekter, og lar dem inngå i en større helhet. Stedet, rommet og omgivelsene der performancen finner sted er et viktig premiss i produksjonsprosessen. Gjennom å spille på flere sanser søker hun å treffe en historie i tilskueren, men uten en klar fasit. Betrakteren, og de historier vedkommende bringer med seg, er et viktig element for forståelsen av de stemninger og opplevelser hennes performancer kan formidle.

Fra performancen "Murder In Dreamland", under CODA Dance Festival i 2009 på Dansens hus, Oslo 2009.

Fra performancen "Murder In Dreamland", under CODA Dance Festival i 2009 på Dansens hus, Oslo 2009.

Til Kunstnermøte har Vallenes utviklet en ny performance, som en respons på møtet med Tangen-samlingen. Fra samlingen har hun valgt å konsentrere seg om to av Per Barclay sine arbeider. Barclays bruk av fotografi, og hvordan hans prosjekter er tett knyttet til spesifikke steder og rom, har vært avgjørende for valget. Arbeidene hans besitter en dobbelthet, som Vallenes finner interessant, både ved å vise noe vakkert som på samme tid kan oppleves skummelt og fryktinngytende.

Fra forestillingen "Poteter har ingen vinger", på Kilden Teater i 2017.

I Kunstnermøte bygger hun opp et rom der flere elementer inngår i samspill med Barclays arbeider. På oppsatte tidspunkt vil det finne sted live-performance i rommet. Musikk ved Leon Muraglia.


LAURA VALLENES VALG FRA TANGEN-SAMLINGEN

Per Barclay

18 verk i Tangen-samlingen

Per Barclay. Chamber, 2005.

Per Barclay. Chamber, 2005.

Per Barclay er født i Oslo, og bor og arbeider i Oslo og Torino.
Barclay er billedhugger og installasjonskunstner. Han er utdannet ved Instituto Statale d'Arte, Firenze (1979-81), Accademia di Belle Arti, Bologna (1981-83) og Accademia di Belle Arti, Roma (1983-85), IT.
Han har stilt ut ved bl.a. Manifesta 12, Palermo, IT, Veneziabiennalen, IT, KODE Kunstmuseer og komponisthjem, Bergen og Sørlandets Kunstmuseum. Festspillutstiller i Bergen (2001) og i Nord-Norge (2009).

Per Barclay er representert i samlingene til bl.a. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Henie Onstad Kunstsenter, Astrup Fearnley museet, Oslo, samt i museer i Frankrike, Italia og Spania.

An illustrated poster of Thurston levitating an Egyptian princess

Fra performancen "Your Blue Ocean" i svømmehallen Aquarama i Kristiansand, 2015.

Fra performancen "Your Blue Ocean" i svømmehallen Aquarama i Kristiansand, 2015.

Laura B. Vallenes (til venstre) med sin søster Veronica.

Laura B. Vallenes (til venstre) med sin søster Veronica.

Fra forestillingen "Poteter har ingen vinger", på Kilden Teater i 2017.

Fra forestillingen "Poteter har ingen vinger", på Kilden Teater i 2017.

KUNSTSILO og Tangen-samlingen

2015: Nicolai Tangen gir sin samling til Kristiansand.
Gjennom 25 år har Tangen
samlet kunst fra det 20 århundre.

Tangen-samlingen skal samlokaliseres
med Sørlandets Kunstmuseums egen samling,
i det nye museet kalt KUNSTSILO.

Gjennom 25 år har Nicolai Tangen samlet kunst fra det 20 århundre.

Samlingen har sitt tyngdepunkt innen den norske modernistiske kunsten, men har de seneste årene blitt utviklet til også å favne nordisk kunst og kunsthåndverk fra perioden.

I dag teller samlingen nærmere 3000 verk og inneholder et representativt utvalg hovedverk av de viktigste og mest toneangivende nordiske kunstnerne fra perioden. Blant kunstnerne representert i samlingen er Jakob Weidemann, Aase Texmon Rygh, COBRA-kunstneren Asger Jorn, billedhoggeren Sonja Ferlov Mancoba og svenske Olle Bærtling. Samlingen vokser fortsatt.

I 2016 ble samlingen lagt inn i en egen stiftelse - AKO Kunststiftelse. Sørlandets Kunstmuseum inngikk samme år en avtale med AKO Kunststiftelse om evigvarende disposisjonsrett til stiftelsens samling. T

Tangen-samlingen skal samlokaliseres med Sørlandets Kunstmuseums egen samling i det nye museet kalt KUNSTSILO.

Arbeidet med bygget startet høsten 2019, og åpningen er planlagt til våren 2022.